Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar voor zelfstandigen in België?

5 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 26-10-2021

Aftrekbare beroepskosten zorgen ervoor dat uw belastbaar inkomen laag blijft en dat u minder belasting hoeft te betalen. Voor de vennootschapsbelasting hebben alle inkomsten altijd een beroepsmatig karakter. In dit artikel bespreken we wat (werkelijke) beroepskosten en forfaitaire beroepskosten zijn, wanneer u in aanmerking komt voor aftrekbare kosten, hoe forfaitaire beroepskosten worden berekend en wat de belangrijkste aftrekbare beroepskosten zijn voor u als ondernemer.

Op deze pagina:

Wat zijn beroepskosten?

Zoals de naam al aangeeft zijn beroepskosten de kosten die zijn verbonden aan uw beroepsactiviteit. Het zijn de kosten die worden gemaakt om uw werk te kunnen uitvoeren en een belastbaar inkomen te kunnen verwerven. U mag deze inbrengen in uw belastingen. Er is een verschil tussen werkelijke beroepskosten en forfaitaire beroepskosten. 

Werkelijke beroepskosten
De werkelijke beroepskosten zijn onder te verdelen in uitgaven voor verplaatsingskosten (vervoer), werkruimte (zowel thuis als op kantoor), computers en andere kantoormaterialen, cursussen en opleidingen, sociale bijdragen, enzovoorts. Belangrijk: u moet de gemaakte kosten kunnen bewijzen via bonnetjes of een ander betaalbewijs.

Wat zijn beroepskosten

Wanneer mag ik beroepskosten aftrekken? De voorwaarden

Zelfstandig ondernemers mogen beroepskosten inbrengen op voorwaarde dat deze kosten:

 • voor uw beroepsactiviteit zijn gemaakt en als doel hebben om winsten te verkrijgen of behouden;
 • zijn betaald in het jaar dat u ze in aftrek wil nemen;
 • kunnen worden bewezen met facturen, bonnetjes of een ander soort bewijsstuk. Als schriftelijk bewijs niet mogelijk is, dan kunt u ook gebruikmaken van gemeenrechtelijke bewijsmiddelen. Dit mag alleen als u de fiscus ervan overtuigt dat de bewijsstukken verloren of gestolen zijn, of dat het te lastig is om deze bewijsstukken te verkrijgen. 

Voorbeelden van beroepskosten

Niet alle kosten zijn voor 100% aftrekbaar. Voorbeelden van beroepskosten die u volledig mag aftrekken zijn: boekhoudkosten, huur van het kantoorpand, bureau- en kantoorbenodigdheden, sociale bijdragen enzovoorts. Daarnaast zijn er gedeeltelijk aftrekbare kosten, zoals: 

 • Relatiegeschenken (50% aftrekbaar);
 • Huisvestigingskosten;
 • Kledingkosten zoals uniformen en werkvesten;
 • Restaurantkosten die zijn gemaakt voor uw beroepsactiviteit (69% aftrekbaar);
 • Autokosten zijn enkel aftrekbaar voor uw beroepsactiviteit (75% aftrekbaar). De fiscale aftrekbaarheid van brandstof hangt af van de CO2-uitstoot.

Gemengde beroepskosten
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat bepaalde uitgaven zowel voor professioneel als privégebruik zijn. Denk aan uw auto, het internetabonnement of uw thuiswerkplaats. Deze kosten verdeelt u voor een deel over beroepskosten en voor een deel als privé.

Wat zijn forfaitaire beroepskosten?

Er zijn in 2018 nieuwe regels voor zelfstandigen in België ontstaan over de werkelijk gemaakte kosten. Sinds januari 2018 mogen eenmanszaken namelijk een vast percentage van de omzet aftrekken, zonder dat zij hiervoor bonnetjes of een andere vorm van aankoopbewijs bezitten. U kunt er dus voor kiezen of u de werkelijke kosten aftrekt of de forfaitaire kosten. U kiest voor het aftrekken van forfaitaire kosten als u de werkelijke beroepkosten niet kunt of wilt bewijzen of als het simpelweg niet interessant is om de werkelijke beroepskosten te bewijzen.

Is combineren van werkelijke beroepskosten en forfaitaire beroepskosten mogelijk? Het antwoord hierop is nee. U kunt er wel voor kiezen om van jaar tot jaar te veranderen, door bijvoorbeeld dit jaar de werkelijke kosten te bewijzen, maar volgend jaar te kiezen voor forfaitaire beroepskosten.

Voordelen forfaitaire beroepskosten
Wat is een voordeel van forfaitaire beroepskosten? U heeft áltijd recht op de aftrek van het forfait, ook als de werkelijke beroepskosten in realiteit een stuk lager liggen. Door de intrede van forfaitaire beroepskosten hoeft uw boekhouder (of uzelf) daarnaast geen tijd meer te verspillen aan die grote stapel facturen. Bovendien loopt u niet het risico dat de fiscus twijfels heeft over bepaalde uitgaven, waardoor u uiteindelijk alsnog meer belasting moet gaan betalen. 

Wie komt in aanmerking voor forfaitaire beroepskosten?

Er zijn verschillende categorieën beroepsinkomsten waarvan u forfait de beroepskosten kunt aftrekken:

 • loontrekker;
 • bedrijfsleider;
 • meewerkende echtgenoot/echtgenote;
 • vrije beroeper of van een ambt.

Hoe worden forfaitaire beroepskosten berekend?

De forfaitaire beroepkosten worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf. Zelfstandigen met winst kunnen vanaf aanslagjaar 2019 voor een forfaitaire aftrek van 30% kiezen. De forfaitaire beroepskosten bedragen maximaal 4.880 euro voor het aanslagjaar 2021. Voor bedrijfsleiders worden de forfaitaire beroepskosten berekend door 3% op het volledige beroepsinkomen toe te passen, met een maximum van 2.580 euro voor het aanslagjaar 2021. 

In de tabel hieronder zijn de percentages die op de forfaitaire aftrek worden toegepast (aanslagjaar 2021):

Bruto-inkomsten Forfaitair kostenpercentage
Van 0,01 tot 16.266,64 euro 30%
Vanaf 16.266,65 euro 0%

Forfaitaire aftrek voor vrije beroepen

Voor vrije beroepers geldt er een getrapte regeling: 28,7% op de eerste 6.210 euro, dan 10% tot 12.330 euro, 5% tot 20.530 euro en 3% op het deel daarboven, tot het maximum van 4.290 euro is bereikt.

Heeft u als vrije beroeper weinig beroepskosten? Dan zou het wel eens voordeliger kunnen zijn om de kosten die u maakt niet zelf bij te houden, maar om de fiscus een aftrekbaar bedrag te laten vaststellen. Dit forfait zal tussen de circa 2.000 en 3.000 liggen. De fiscus hanteert hierbij altijd een bedrag wat voor u het voordeligst uitkomt. Geeft u reële kosten aan, maar komt het forfaitaire systeem uit op hogere beroepkosten? Dan neemt de fiscus het forfaitaire bedrag in aftrek. 

Inkomsten uit verschillende beroepsactiviteiten

Bij inkomsten uit verschillende beroepsactiviteiten die tot dezelfde categorie behoren (bijv. twee verschillende werkgevers), worden de inkomsten samengeteld. U kiest voor óf forfait of u bewijst uw werkelijke kosten.

Haalt u uit twee verschillende categorieën uw beroepsinkomsten (bijv. loon als werknemer, maar ook loon als vrije beroeper), dan heeft u twee keer recht op aftrek: u kunt twee keer forfait toepassen of ervoor kiezen om het forfait toe te passen op uw loon als werknemer, maar de werkelijke beroepskosten te bewijzen voor uw vrije beroep.

Belangrijk: indien u voor de tweede optie kiest, dan is het belangrijk dat u kunt aantonen dat er in het gekozen forfait (inkomsten als werknemer) geen kosten zitten die u al bewezen heeft voor de baten uit uw vrije beroep. Heeft u bijvoorbeeld autokosten als werkelijke kosten afgetrokken, dan moet u kunnen aantonen dat deze kosten geen verband hebben met de werkzaamheden / activiteiten als werknemer, omdat u bijvoorbeeld met de trein reist of thuis werkt. Als de autokosten wel op beide inkomstencategorieën slaan, dan moet u de kosten opsplitsen tussen beide. Het deel voor werk van uw vrije beroep doet u bewijzen als werkelijke kosten en het andere deel als werknemer wordt in het forfait opgenomen.

Wellicht ook interessant:

Ontvang hulp van een boekhouder

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Of bent u op zoek naar advies over beroepskosten? De boekhouders in ons netwerk helpen u graag verder. Dien via onderstaand formulier uw aanvraag in, dan brengen wij u in contact met (maximaal 3) boekhouders bij u in de buurt.