Een financieel plan maken voor starters, why and how?

7 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 19-01-2022

Bent u van plan om een bedrijf op te richten en wilt u graag weten of uw ondernemingsplan financieel haalbaar is? Dan is het belangrijk om een financieel plan op te stellen. Het financiële plan is één van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijfsplan. In dit artikel bespreken we wat een financieel plan is, waarom een financieel plan zo belangrijk is, waar deze uit bestaat én hoe u deze opstelt.

Op deze pagina:

Wat is een financieel plan of financieringsplan?

Een financieel plan, ook wel financieringsplan genoemd, is uw bedrijfsidee uitgewerkt in cijfers. Het is een vast onderdeel van een ondernemingsplan. In het financieel plan geeft u aan hoe u uw investeringen gaat financieren. Via dit plan krijgt u, en een potentiële investeerder, meer inzicht in de investeringen, uitgaven en de verwachte inkomsten. Als u een bedrijf opstart, zijn er namelijk verschillende investeringen nodig, denk aan transportmiddelen, voorraad of onroerend goed. Door dit allemaal overzichtelijk op papier te zetten kunnen er verwachtingen worden geschept van de haalbaarheid van uw onderneming.

Het belang van een financieel plan

Met een financieel plan kunt u de financiering van uw plannen voorbereiden. Hiermee wordt u in principe gedwongen om eens goed na te denken over uw ideeën en dit zo concreet mogelijk op papier te zetten. Hiermee ontdekt u of uw plannen financieel haalbaar zijn en/of er wel markt is voor uw product of dienst. 

Een sterk financieel plan vergroot bovendien uw kansen om financiers ervan te overtuigen om in uw bedrijf te investeren. Per jaar vragen ongeveer tussen de 80.000 en 100.000 ondernemers een financiering aan. Toch wordt er een groot deel van deze aanvragen (bij MKB’ers circa 34%) afgekeurd. Dat komt doordat investeerders te veel risico’s in de business zien of omdat zij simpelweg weinig interesse hebben in uw idee. Door een goed uitgewerkt financieringsplan op te stellen kunt u het verschil maken en een investeerder overtuigen van uw ambitieuze plannen.Financieel plan

Waar let een financier op bij uw financieel plan?

Waar de meeste financiers op letten is wie u bent als ondernemer. Daarnaast kijken ze naar de onderbouwing van uw plannen. Zorg dus dat u een heldere en pakkende presentatie heeft. Een bank of financier houdt rekening met onderstaande zaken:

 • Wat voor type ondernemer bent u? 
  • Heeft u bijvoorbeeld al ervaring opgedaan of bezit u de juiste ondernemerskwaliteiten?
  • Heeft u een goed netwerk om op voort te bouwen?
  • Heeft u een zakelijke website?
  • Laat u de administratie uitbesteden, zodat u zeker weet dat dit goed wordt gedaan?
 • Wat voor type onderneming heeft u? 
  • Wat zijn de sterke en wat zijn de minder sterke kanten van uw bedrijf?
  • Hoe onderscheidend is uw product of dienst? Is er veel concurrentie?
  • Sluit uw onderneming aan bij toekomstige ontwikkelingen in de markt?
 • Hoe concreet is uw plan? Hoe scherp is alles geformuleerd? 
  • Hoe haalbaar zijn de plannen die u voor ogen heeft?
  • Wat gaat de financiering u opleveren?
  • Welke financiële buffers heeft u?

Begrippen financieel plan uitgelegd

Voordat u aan de slag gaat met het opstellen van een financieel plan is het handig om bekend te zijn met een aantal belangrijke begrippen die in het plan terugkomen. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen (EV) is de totale activa minus de totale schulden. Aan het eigen vermogen kunt u zien in hoeverre het bedrijf de financiële verplichtingen kan nakomen. Het hebben van voldoende eigen vermogen is belangrijk voor een bedrijf, omdat het hebben van teveel geleend geld voor problemen kan zorgen. Het eigen vermogen kan op verschillende momenten toe of afnemen. Maakt het bedrijf winst? Dan zal het eigen vermogen stijgen. Ook als er een privé-toevoeging of kapitaalstorting plaatsvindt dan stijgt het eigen vermogen. Een afname daarentegen kan voorkomen zodra het bedrijf aan verliezen lijdt. Afschrijving van goederen leidt eveneens tot een afname van het eigen vermogen.

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen omvat alle schulden van een bedrijf, zoals een lening bij een bank. Er is zowel kort als lang vreemd vermogen. Onder het kort vreemd vermogen van een bedrijf vallen alle schulden met een looptijd van minder dan één jaar. Denk hierbij aan betalingsverplichtingen zoals crediteuren en belastingen. Lang vreemd vermogen zijn de schulden met een looptijd van langer dan één jaar. Voorbeelden hiervan zijn een hypotheek of een banklening.

 

Wat staat er in een financieel plan?

In een financieel plan komen vijf deelbegrotingen aan bod: investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting. We lichten ze hieronder toe:

 • Investeringsbegroting: bij deze begroting kijkt u naar alle investeringen die nodig zijn om uw onderneming te starten en hoeveel geld dit kost. Kijk hierbij zo’n één tot drie jaar vooruit zodat u een goed overzicht krijgt. U brengt bijvoorbeeld in kaart welke bedrijfsmiddelen er allemaal aangeschaft moeten worden, zoals kosten voor de marketing of een verbouwing. Maak een onderscheid tussen bedrijfsmiddelen die een langere tijd meegaan (vaste middelen) en bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan.
 • Financieringsbegroting: hier zet u neer hoe u de investeringen uit de investeringsbegroting wilt gaan betalen. Dit kan bijvoorbeeld met eigen vermogen, zoals spaargeld of een lening van uw familie, maar dit kan ook via een externe lening. Een externe lening kan een krediet van de bank zijn of een zakelijke investeerder. Tegenwoordig starten beginnende bedrijven ook steeds vaker een crowdfundingcampagne om geld bij elkaar te krijgen.
 • Exploitatiebegroting: hierin maakt u een inschatting van de verwachte omzet en kosten die u gaat maken in de eerste drie jaren. U stelt een driejarenplan op zodat u inzicht krijgt wanneer de investeringen zich (al dan niet) terugverdienen.
 • Liquiditeitsbegroting: deze begroting is een periodiek overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Op deze manier wordt duidelijk wat er maandelijks wordt uitgegeven en hoeveel u maandelijks ontvangt. Met een liquiditeitsbegroting kunt u steeds beter inschatten welke perioden geschikt zijn om investeringen te doen, of wanneer u dit beter niet kunt doen.
 • Persoonlijke begroting: een persoonlijke begroting maken hangt af van uw bedrijfsvorm en uw situatie. Om er zeker van te kunnen zijn dat u rond kunt komen en uw onderneming niet in gevaar brengt kunt u berekenen hoeveel geld u privé nodig heeft. Zet huishoudelijke en overige uitgaven, vaste uitgaven en uw inkomsten op een rij om te kijken welk bedrag u per maand nodig heeft.
  Tip: open een zakelijke rekening om uw zakelijke en privé-uitgaven te scheiden. Dit straalt niet alleen meer professionalisme uit, maar zorgt ook voor een overzichtelijke administratie.
   

Naast bovengenoemde vijf deelbegrotingen zijn ook de cijfers van het afgelopen jaar een belangrijk onderdeel van het financieel plan. Stel dat u al een lopend bedrijf heeft, maar een extra investering nodig heeft voor een uitbreiding of voor een bedrijfsovername, dan wil de financier weten wat de huidige prestaties van uw bedrijf zijn. Denk hierbij aan onder andere de jaarrekeningen van voorgaande jaren en de verschillende belastingaangiften.

Let op: afhankelijk van uw aanvraag, het type bedrijf en van het type investeerder kan er naast de deelbegrotingen en jaarcijfers ook om haalbaarheidsanalyses en additionele prognoses worden gevraagd.

Hoe maak ik een financieel plan? Volg deze tips 💡

U weet nu wat er in een financieel plan terug moet komen en waarom het zo belangrijk is om een financieel plan zo goed mogelijk uit te voeren. Om er zeker van te zijn dat u een overtuigend financieringsplan maakt geven we nog een aantal handige tips.

 • Tip 1: werk het plan eerst in grote lijnen uit, ga dan pas kijken naar de details.
 • Tip 2: focus op de kern, het plan moet concreet en beknopt zijn.
 • Tip 3: vat het plan samen, zo houdt u overzicht (voor uzelf en de lezer).
 • Tip 4: wees branchespecifiek, zo laat u zien dat u de expert bent.
 • Tip 5: voeg relevante afbeeldingen toe, bijvoorbeeld van uw product.
 • Tip 6: vraag om feedback van een extern persoon, bijvoorbeeld een familielid of een expert. Er kan worden gecheckt op spelfouten, maar ook op redelijkheid en consistentie.

Financieel plan uitbesteden?

Voor veel (startende) ondernemers wordt het opstellen van een financieel plan als obstakel gezien. Het is ingewikkeld en kost veel tijd. Wij begrijpen dit maar al te goed. Laat ons u helpen door uw financieel plan uit te besteden aan onze ervaren accountants. Zij helpen u graag met het maken van financiële overzichten, de financieringsbegroting, het investeringsdoel en ga zo maar door. 

Vul onderstaand aanvraagformulier in en wij zullen zo snel mogelijk telefonisch contact met u opnemen. 👇