Wat u moet weten over de overstap van bijberoep naar hoofdberoep

8 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 20-10-2021

Door te werken als zelfstandige bijberoeper heeft u de tijd om ervaring op te doen en klanten voor u te winnen. Als uw onderneming populair wordt of als de combinatie van verschillende activiteiten te veel wordt, dan is het misschien tijd om uw passie fulltime uit te oefenen. We vertellen in dit artikel meer over de verschillen tussen bijberoep en hoofdberoep, de overstap van bijberoep naar hoofdberoep en gaan in op de kosten en sociale bijdragen voor u als zelfstandig ondernemer. 

 

Op deze pagina: 

Wat is zelfstandige in bijberoep?

Iemand die als zelfstandige in bijberoep werkt, heeft naast dit werk nog ergens anders een beroepsactiviteit met arbeidscontract. U heeft dus meer dan één job. U mag zichzelf een zelfstandige in bijberoep noemen als u naast uw zelfstandige beroepsactiviteit:
 

  • Minimaal halftijds als werknemer in loondienst werkt;
  • Minimaal halftijds als ambtenaar werkt;
  • Minstens 6/10 van een volledig uurrooster als benoemde leerkracht in het onderwijs werkt;
  • Minstens 5/10 van een volledig uurrooster als contractueel in het onderwijs werkt;
  • Niet meer werkt, maar wel pensioen opbouwt, bijvoorbeeld door een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of opzegvergoeding;
  • Een socialeverzekerheidsuitkering krijgt (bijvoorbeeld wegens ziekte of werkloosheid). De basis van de uitkering moet minimaal een halftijdse tewerkstelling betrekken.

wat is bijberoep

Wat is zelfstandige in hoofdberoep?

Iemand die zelfstandige in hoofdberoep is, oefent een beroepsactiviteit uit zonder aan een werkgever te zijn verbonden met een arbeidscontract. U bent in dit geval dus uw eigen baas en heeft enkel deze job, in plaats van meerdere activiteiten uit te oefenen zoals een bijberoeper doet. 

Wat is het verschil tussen hoofdberoep vs bijberoep?

Gaat u te werk als zelfstandige? Vraagt u zich af of u moet gaan ondernemen in bijberoep of hoofdberoep? Dan is het belangrijk om het precieze onderscheid tussen de twee te weten, ook financieel gezien. We benoemen de grootste verschillen tussen hoofdberoep en bijberoep hieronder.

Sociale bescherming

Als u zelfstandige in hoofdberoep bent, dan bouwt u zelf aan uw sociale bescherming. Als zelfstandige in hoofdberoep kunt u uw sociale bescherming versterken met een aanvullend pensioen, kinderbijslag of een vervangingsinkomen wanneer u arbeidsongeschikt wordt verklaard. Zo bent u beter beschermd, kunt u uw sociale bijdragen verlagen en betaalt u minder belasting. 

In bijberoep geniet u van sociale bescherming via medewerker in loondienst of als ambtenaar. U betaalt sociale bijdragen waarmee u collega’s ondersteunt die bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken. 

Sociale bijdragen / Minimumbijdrage

Iedere zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ieder kwartaal (voorlopige) sociale bijdragen betalen. Als uw werkelijke inkomen na circa 2-3 jaar bekend is, dan gebeurt er een herziening van de sociale bijdragen. Betaalt u teveel sociale bijdragen? Dan wordt dit terug betaald door uw sociaal verzekeringsfonds. Betaalt u een te lage voorlopige bijdrage? Dan zult u dit verschil terug moeten betalen.

De berekening van de sociale bijdragen ligt voor zowel bijberoep als hoofdberoep op 20,5% netto van uw belastbaar inkomen. Er is echter een verschil in de minimumbijdrage voor bijberoepers en hoofdberoepers. Is uw inkomen als zelfstandige in bijberoep onder de € 1.553,57? Dan betaalt u géén sociale bijdragen. Passeert uw inkomen deze grens? Dan betaalt u minimaal een (voorlopige) bijdrage van € 82,05 per kwartaal. Als hoofdberoeper bouwt u zelf een sociale bescherming op. Daarom betaalt u altijd een minimumbijdrage van € 741,63 per kwartaal. De hoogte van uw inkomen maakt hierbij niet uit. Voor een zelfstandige in bijberoep is er geen minimumbijdrage.

Daarnaast is er nog één uitzondering, namelijk als uw jaarinkomen als bijberoeper hoger ligt dan € 14.042,57. In dit geval betaalt u evenveel sociale bijdragen als iemand in hoofdberoep. Wel krijgt u extra sociale rechten, zoals een hoger pensioen indien u minder dan 45 jaar als medewerker in loondienst werkte. 

Netto belastbaar inkomen (jaarbasis) Sociale bijdragen (jaarbasis)
Lager dan € 14.042,57 Enkel de minimumbijdrage
€ 14.042,57 - € 60.638,47 20,5%
€ 60.638,47 - € 89.361,89 14,16%
Inkomen boven € 89.361,89 Maximumbijdrage

Als startende hoofdberoeper betaalt u een voorlopige bijdrage van minstens € 748,11 en maximum € 4.287,45 per kwartaal (berekend op netto-inkomen van € 14.042,57). 

Primostarters
Op de minimumbijdrage geldt sinds het tweede kwartaal van 2018 een uitzondering voor de 'primostarters'. Een primostarter is kortgezegd iemand die in hoofdberoep werkzaam is maar een beperkt inkomen heeft.

Daarnaast bent u als primostarter gedurende vijf jaar vóórdat u bent gestart met uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep, NIET actief was als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot. U kunt dan kiezen voor een verminderde voorlopige bijdrage tijdens de eerste vier opeenvolgende kwartaal na uw aansluiting. U kunt kiezen tussen:

  • Een verminderde voorlopige bijdrage van € 498,74 indien uw inkomen onder de grens van € 9.361,72 ligt.
  • OF: een verminderde voorlopige bijdrage van € 386,33 per kwartaal, als uw netto-inkomen onder de grens van € 7.251,66 ligt.

Hoe kan ik mijn sociale bijdragen berekenen?

Wilt u als bijberoeper het precieze bedrag weten wat door uw sociale verzekeringsfonds wordt berekend? U kunt dit eenvoudig zelf uitrekenen. Uw belastbaar inkomen = uw bruto-inkomsten minus uw beroepskosten, sociale bijdragen die u betaald, eventuele andere bijdragen. De sociale bijdragen zijn 20,5% netto belastbaar inkomen. 

Sociale bijdragen berekenen

Wanneer van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep?

Bent u als zelfstandige aan het werk in bijberoep, maar heeft u besloten om het roer om te gooien en van uw zelfstandige activiteit uw hoofdactiviteit te maken? Of is er een einde gekomen aan uw arbeidscontract? Dan kan het verstandig zijn om van uw bijberoep activiteit een hoofdberoep activiteit te maken. Voor de coronapandemie waren er in België circa 280.000 zelfstandigen in bijberoep, echter zal een groot deel van hen zelfstandige in hoofdberoep worden door het verliezen van hun job tijdens de crisis.  

Financieel haalbaar? 
Het is verstandig om eerst een balans op te maken van uw huidige inkomsten en uitgaven. Verwerk hierin ook zaken zoals uw vakantiegeld, bonussen en eindejaarspremie. Bereken hierna hoeveel uur per dag u als zelfstandige in hoofdberoep moet werken om op hetzelfde netto-inkomen uit te komen. Houd er rekening mee dat als u vakantiedagen opneemt, u geen inkomen heeft.  

Sommige bijberoepers stellen na deze analyse vast ze te weinig uren per dag over houden, of dat er onvoldoende klanten zijn. Ook kan het zijn dat u een te laag tarief hanteert. Heeft u onvoldoende klanten? Werk dan aan extra publiciteit en zichtbaarheid door marketing in te zetten.  

Ook interessant voor u: 

Springplank naar zelfstandige
Door de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ kunt u één jaar lang zelfstandige in bijberoep zijn, terwijl u uw werkloosheids- of inschakelingsuitkering gewoon blijft ontvangen. Als deze periode van een jaar verstreken is, dan heeft u de keuze om zich te vestigen als zelfstandige in hoofdberoep en heeft u geen recht meer op de uitkering. Ook kunt u uw bijberoep combineren met een andere job. Via deze maatregel probeert de Vlaamse overheid werklozen te bewegen naar een zelfstandige activiteit.

Wanneer van hoofdberoep naar bijberoep?

Het is in principe ook mogelijk om van hoofdberoep te switchen naar bijberoep. Daar komen wel enkele belangrijke veranderingen bij kijken. Denk aan verandering in sociale rechten (deze worden dan toegekend via uw loontrekkende activiteit), sociale bijdragen en eventueel in uitkeringen.  

Krijgt u een goede job aangeboden? En gaat u minstens halftijds of meer in een vast dienstverband werken? Dan verandert uw sociaal verzekeringsfonds uw sociaal statuut en bent u niet langer meer zelfstandige in bijberoep, maar in hoofdberoep. Dit betekent dat u dus niet uw activiteit hoeft stop te zetten als u in loondienst begint te werken. Wel is het belangrijk dat u uw sociale verzekeringsfonds tijdig op de hoogte brengt van deze wijziging.  

Let op: de omschakeling naar bijberoep zal pas het volgende kwartaal gaan tellen, waardoor u pas vanaf het volgende kwartaal sociale bijdragen als bijberoeper betaalt.  

Welke formaliteiten van bijberoep naar hoofdberoep?

Als u overschakelt naar hoofdberoep (of omgekeerd), dan moet u de sociale bijdragen laten aanpassen naar uw nieuwe statuut. Dit kunt u zelf berekenen en doorvoeren of u kunt dit uitbesteden aan een professionele boekhouder. Veel ondernemers die overstappen, moeten géén gegevens laten wijzingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Maar, als u bijvoorbeeld uw bedrijfsadres wijzigt, of een nieuwe activiteit ontwikkelt, dan kunt u het best langs gaan bij een erkend ondernemingsloket. 

Gaat u over van een eenmanszaak naar een vof of van eenmanszaak naar bv? Dan ligt de administratie iets complexer. De professionele boekhouders in ons netwerk helpen en adviseren u graag.


formaliteiten bijberoep hoofdberoep

Zelfstandige in bijberoep kosten inbrengen

Er zijn een hoop kosten die u kan aftrekken van uw belastbaar inkomen. Wel is het belangrijk dat hetgene waar u de kosten voor maakt ook echt zaken zijn die u nodig heeft voor uw bijberoep. Denk hierbij aan zaken als een computer, een ergonomische werkplek, een softwarepakket of bijvoorbeeld een cursus.

Wist u dat beroepskosten tot drie maanden voor de startdatum van uw bijberoep ingebracht mogen worden? Zolang u duidelijk kunt aantonen dat deze te maken hebben met uw beroepsactiviteiten is dit geen probleem. 

Boekhouder voor bijberoep en hoofdberoep vinden

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een financieel plan inclusief balans? Of heeft u hulp nodig bij de overstap van bijberoep naar hoofdberoep? De boekhouders in ons netwerk helpen u graag, wat uw vraagstuk ook is. Via onderstaand formulier kunt u vrijblijvend een aanvraag indienen, waarna wij u opbellen om uw aanvraag te bespreken. Op basis van uw wensen en behoeften brengen wij u in contact met (max. 3) geschikte boekhouders bij u in de buurt.