Vind je boekhouder voor
Algemene boekhouding

Vind je boekhouder voor
Algemene boekhouding

Algemene boekhouding uitbesteden

Heeft u weinig tijd om uw administratie bij te houden? Ziet u door de bomen het bos niet meer door een papierstroom van documenten? Of houdt u er simpelweg niet van om continu met cijfers en nieuwe regels bezig te moeten zijn? Via onze dienstverlening komt u in contact met boekhouders die zich richten op het voeren van uw boekhouding en het vervullen van uw fiscale verplichtingen. Bekijk hieronder welke werkzaamheden wij zoal verstaan onder ‘algemene boekhouding’.

Op deze pagina:
» Wat is boekhouding eigenlijk?
» Waarom boekhouding uitbesteden?
» Tussentijdse financiële rapportages
» Fiscaal advies
» Loonadministratie uitbesteden
» Journaalposten
» Debiteurenbeheer
» Hulp bij aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting
» Wat u van onze samenwerking mag verwachten

Wat is boekhouden eigenlijk?

Met boekhouden of boekhouding wordt het structureel en geordend bijhouden van de financiële administratie bedoeld. Alle inkomsten en uitgaven die door een bedrijf worden gemaakt moeten in de administratie worden verwerkt. Denk hierbij aan alle in- en verkoopfacturen en belastingaanslagen. Door dit goed bij te houden krijgt u beter inzicht in de financiën (winst of verlies) en kunt u verantwoording afleggen bij de FOD of bank over het financiële beleid dat is gevoerd. Een nauwkeurige boekhouding bijhouden is volgens de wet verplicht, hoe klein of groot uw bedrijf ook is.
Wat is boekhouding

Waarom boekhouding uitbesteden?

Vaak wordt ervoor gekozen om de boekhouding uit te besteden aan een boekhouder, omdat een ervaren boekhouder op de hoogte is van de laatste regels en de boekhouding sneller weet te verwerken. Bovendien hebben groeiende ondernemingen vaak geen tijd meer om de boekhouding zelf te voeren, waardoor zij op zoek gaan naar een administratiekantoor in de buurt die hen hierbij kan helpen. Door de boekhouding uit te besteden kunt u uw tijd besteden aan zaken waar u goed in bent en kunt u uw eigen onderneming verder uitbouwen. 

Tussentijdse financiële rapportages

Naast het ontvangen van de jaarrekening van uw boekhouder of accountant, zult u ook tussentijdse financiële overzichten van uw onderneming ontvangen. Tussentijdse rapporten vormen samen met de jaarrekening een samenhangend geheel. Tussentijdse rapportages zijn cijfers die u elke maand of ieder kwartaal ontvangt. Zo ziet u als ondernemer niet alleen aan het einde van het jaar, maar ook gedurende het jaar hoe de financiële zaken ervoor staan. Dankzij de tussentijdse cijfers heeft u meer tijd om tijdig bij te sturen en kunt u beter inhaken op de actualiteit. Ook veranderingen in behoeften van uw klanten worden sneller zichtbaar, waardoor er nieuwe kansen ontstaan. 

Fiscaal advies

Iedere ondernemer moet voortdurend stil blijven staan bij de fiscale gevolgen van beslissingen binnen de onderneming. Niet alleen moet er tijdig btw-aangifte worden gedaan, maar ook een tijdige fiscale analyse of fiscale optimalisatie is van belang om als onderneming te kunnen blijven groeien. De boekhouders in ons netwerk zijn op de hoogte van de laatste fiscale regels en weten als geen ander waar u onderneming fiscaal voordeel kan behalen. 

Loonadministratie uitbesteden

Bij loonadministratie wordt niet alleen het salaris bijgehouden, maar zorgt een boekhouder er bovendien voor dat u als bedrijf inzicht krijgt in uw financiële positie. Via loonadministratie worden daarnaast declaraties, vergoedingen en inhouden bijgehouden om periodiek tot een juiste loonstrook te komen. Loonadministratie kan op drie manieren worden bijgehouden, namelijk via papier (kasboek), in een digitaal verwerkingsprogramma of via een spreadsheetprogramma zoals Excel. De meeste boekhouders maken gebruik van digitale software waarmee ze de loonadministratie kunnen automatiseren. 

U bent als werkgever wettelijk verplicht om salarisadministratie bij te houden als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • U heeft personeel in dienst (tenminste één persoon);
  • Uw personeel ontvang loon voor hun werkzaamheden;
  • U bent inhoudingsplichtige als werkgever.

U bent in dit geval ook verplicht om loonbelasting en premies af te dragen. 

Wellicht ook interessant voor u:

Journaalposten

Inboeken gebeurt aan de hand van een journaalpost. Een journaalpost is kortgezegd de beschrijving van de mutaties aan de debet- en creditzijde van een grootboekrekening bij uw financiële boeking. Mutaties betreffen correcties of incidentele boekingen. Een journaalpost bestaat uit een debet- en creditzijde (crediteuren en debiteuren) die altijd in evenwicht moeten zijn met elkaar. In het journaal ziet u alle boekingen terugkomen die zijn gedaan in een boekjaar. Een boekhouder zorgt ervoor dat journaalposten in het juiste boekjaar goed verdeeld zijn op de debet- en creditzijde en dat ze ook als juiste kosten worden verwerkt. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van welke zaken het meeste geld kosten en waar u eventueel moet bezuinigen qua kosten. 

Debiteurenbeheer uitbesteden

Een debiteur is een klant die u nog moet betalen of nog een bedrag verschuldigd is. Met debiteurenbeheer zorgt uw onderneming ervoor dat klanten hun schuldenverplichtingen nakomen. Via debiteurenbeheer worden facturen opgesteld en verwerkt. Facturen worden op tijd verstuurd zodat betalingen binnen de vastgestelde termijn worden betaald. Een boekhouder zorgt ervoor dat dit proces nauwkeurig verloopt. 

Het is ontzettend belangrijk om de geldstromen uit uw debiteuren- en crediteurenadministratie op een juiste manier te beheren, omdat er veel faillissementen het gevolg zijn van een slecht debiteurenbeheer. Een boekhouder ondersteunt u bij het gehele proces, van de eerste factuur tot aan de laatste aanmaning.

Wellicht ook interessant voor u:

Hulp bij aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting

Als ondernemer in België moet u inkomsten- en vennootschapsbelasting betalen op het totale inkomen. Als u een eenmanszaak heeft, dan doet u ieder jaar de inkomstenbelasting, ook wel personenbelasting genoemd. Deze belastingen worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen. Naarmate u meer verdient zal het belastingtarief stijgen. Heeft u een vennootschap (BV, BV of VOF)? Dan valt u onder de vennootschapsbelasting. Deze wordt berekend op de winst van uw vennootschap. De boekhouders in ons netwerk helpen u graag met de aangiftes.

Wellicht ook interessant voor u:

Wat u mag verwachten van onze samenwerking

De boekhouders in ons landelijke netwerk geloven sterk in de basisprincipes van boekhouding, waarbij juistheid, stiptheid en vertrouwen centraal staan. Er wordt veel waarde gehecht aan de samenwerking die volgens wettelijke vereisten en naar wensen van u als ondernemer verloopt. Wij werken enkel samen met erkende boekhouders, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw boekhouding nauwkeurig en kloppend wordt gevoerd. 

Boekhouder in de buurt vinden

Wilt u uw (volledige) boekhouding uitbesteden? Vul dan gratis het formulier hier onder. Wij nemen nadat u uw aanvraag heeft ingediend telefonisch contact met u op om uw wensen en behoeften te bespreken. Vervolgens brengen wij u in contact met drie verschillende boekhouders bij u in de buurt! U kiest zelf of u al dan niet een samenwerking start, onze service is geheel vrijblijvend voor u als ondernemer. 

Vraag vandaag nog uw offertes aan! 👇