Een concurrentieanalyse maken voor uw ondernemingsplan? Dat doet u zo

8 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 20-01-2022

Iedere (startende) ondernemer krijgt te maken met het opstellen van een concurrentieanalyse. Een concurrentieanalyse maakt deel uit van uw ondernemingsplan en geeft u inzicht waar uw USP’s liggen ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast ontdekt u welke interessante kansen of risico’s er zijn, zodat u hier goed op kunt inspelen. In het kort geeft een concurrentieanalyse waardevolle inzichten voor (startende) ondernemers over hoe hun toekomstige onderneming eruit moet zien. We leggen u graag uit wat een concurrentieanalyse precies is, hoe u deze opstelt en hoe wij u hiermee kunnen helpen. 

Op deze pagina:

Wat is een concurrentieanalyse voor ondernemers?

In een concurrentieanalyse analyseert u uw bedrijf vanuit het perspectief van de belangrijkste concurrenten in de markt. Wie zijn uw grootste concurrenten? Waar liggen hun sterke en zwakke punten? En hoe komt dit overeen met de sterke en zwakke punten in uw onderneming? En hoe zit het met de mogelijke risico’s en kansen? Dit zijn allemaal zaken die terugkomen in een concurrentieanalyse. Op basis van al deze informatie kunt u de kwaliteit van uw eigen onderneming verbeteren. Als startende ondernemer is het belangrijk om een concurrentieanalyse uit te voeren, om zo de gevestigde concurrentie telkens een stap voor te blijven.
concurrentieanalyse maken  

Waarom een concurrentieanalyse opstellen?

Als u een concurrentieanalyse uitvoert leert u de markt waarin u actief bent en uw concurrenten beter kennen. Dit helpt uw onderneming om goed geïnformeerd te blijven over actuele marktontwikkelingen en om hier snel op in te kunnen spelen. In de finance wereld zijn er continu veranderingen aan de gang, wat het uitvoeren van een marktanalyse erg belangrijk maakt. Hiermee kunt u een nieuwe bedrijfsstrategie bepalen of uw huidige plan bijsturen om nog beter te presteren. Een concurrentieanalyse is kortom dus een ideaal middel om een strategie te bepalen waarmee u zich kunt onderscheiden van de concurrent.

Hoe stel ik een concurrentieanalyse op?

In een goede concurrentieanalyse, die deel uitmaakt van uw bedrijfsplan, wordt er in ieder geval aandacht besteed aan specifieke kenmerken van uw dienst en aan die van uw grootste concurrentie. Door dit te achterhalen kunt u met meer succes ondernemen en stimuleert u uw eigen creativiteit. We leggen u in vijf stappen uit hoe u een goede concurrentieanalyse opstelt. 

Stap 1: breng uw grootste concurrenten in kaart

Voordat u de concurrentieanalyse daadwerkelijk gaat uitvoeren moet u natuurlijk weten wie uw grootste concurrenten zijn. Er zijn directe en indirecte concurrenten, we beginnen met een toelichting van directe concurrenten. Directe concurrenten zijn de bedrijven die dezelfde diensten aanbieden aan waarschijnlijk dezelfde doelgroep en hierin uitblinken. Ook aanbieders van soortgelijke diensten kunnen uw concurrent zijn, dit zijn indirecte concurrenten. Indirecte concurrenten kunnen ook in een regio zijn gevestigd waar uw bedrijf nog niet actief is. Als startend bedrijf zijn vooral de directe concurrenten belangrijk.

Neem als uitgangspunt de drie tot vijf grootste concurrenten in plaats van tientallen concurrenten te analyseren. Door zich te beperken tot een select groepje krijgt u uiteindelijk een scherpere analyse en zult u sneller geneigd zijn om dieper in te duiken op de concurrent. Maar hoe vindt u de grootste concurrenten? Controleer eens op Google Maps wie soortgelijke diensten aanbiedt. Zo ziet u direct welke concurrenten in de buurt van uw vestiging zitten. Of voer uw type dienst in Google in en kijk welke bedrijven bovenaan verschijnen.

Tip: vraag bedrijfsgegevens op uit het Handelsregister en onderzoek uw branche. Zo kunt u naar trends en ontwikkelingen kijken.

Stap 2: neem uw eigen onderneming onder de loep

Om uw onderneming goed te kunnen vergelijken met de concurrentie is het van belang dat u ook uw eigen bedrijf helder voor ogen heeft. Pak uw ondernemersplan erbij en bekijk wie uw doelgroep is, welke diensten u aanbiedt, welk probleem voor de doelgroep u daarmee oplost en waarin u zich onderscheidt van de concurrenten. Zet uw USP’s duidelijk op een rijtje, of denk eens goed na over mogelijke USP’s indien deze nog afwezig zijn.

Vragen die u kunt beantwoorden bij dit onderdeel zijn:

 • Welke diensten bied ik aan?
 • Wat zijn onze USP’s?
 • Zijn de diensten van hoge of lage kwaliteit?
 • Als u al reviews heeft verzameld, controleer deze dan ook. Hier kunt u vaak de kwaliteit uit afleiden vanuit het oogpunt van uw doelgroep.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van onze diensten?

Stap 3: verzamel informatie van de belangrijkste elementen

Om de concurrentiematrix in stap 4 te kunnen invullen gaat u eerst kijken naar een aantal belangrijke factoren van uw onderneming en van de concurrent. De belangrijkste elementen in een concurrentieanalyse voor een ondernemingsplan zijn vaak gebaseerd op de vier P’s: product, prijs, plaats en promotie. Ook personeel wordt steeds vaker hierin meegenomen. Wij hebben hieronder een aantal van de belangrijkste elementen opgesomd die meestal terugkomen in een concurrentieanalyse.

 1. Prijs
  Eén van de belangrijkste elementen voor een klant om al dan niet voor uw dienst te kiezen is de prijs. Wat is de prijsstelling van uw diensten? En die van de concurrent? Geeft de concurrent prijskortingen, gebruiken ze spaar- of loyaliteitsacties? Als blijkt dat uw prijs duurder is dan die van de concurrent, ga dan ook na of deze prijs gerechtvaardigd is. Voor extra service of kwaliteit zijn mensen sneller geneigd om extra te betalen.
 2. Online marketing
  Tegenwoordig is het vanzelfsprekend om ook online goed vindbaar te zijn. Wie niet meeverandert met de digitalisering staat vanzelf al met 1-0 achter. Daarom is het ook belangrijk om te kijken hoe goed uw onderneming, en die van uw concurrenten, scoren op online marketing gebied. Bent u bijvoorbeeld vindbaar in Google Maps? Of komt uw bedrijf omhoog bij de belangrijkste zoekresultaten die gerelateerd zijn aan uw type diensten? Kijk ook in hoeverre de concurrent gebruikt maakt van social media. Zijn ze actief, of is er al een half jaar niets meer geplaatst? Dit zijn allemaal zaken die van invloed zijn op de online marketing van een onderneming.
 3. Locatie
  Waar zijn uw diensten te koop? En in hoeverre sluit dit aan bij de wensen van de klant? Laat de website en het fysieke kantoor goed op elkaar aansluiten. Update uw Google Mijn Bedrijf account met de juiste gegevens, waaronder de locatie en openingstijden. Denk er ook over na om online eenvoudig een afspraak of aankoop te kunnen maken. Niet iedereen kan naar uw fysieke kantoor komen, al zeker niet in deze tijden.
 4. Service en klantcontact
  In dit onderdeel analyseert u het klantcontact van uw onderneming. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van online- en offline klantenservice? Reageert u snel op berichten? Via welk kanaal krijgt u de meeste vragen of terugkoppeling van klanten? Hoe klantvriendelijk is het personeel? Dit zijn allemaal vragen die helpen om inzichtelijk te krijgen hoe uw service en klantcontact eruit zien. Kijk ook eens naar de gebruiksvriendelijkheid van de website: is de website overzichtelijk? Kunnen mensen op een eenvoudige manier contact opnemen?
 5. Bekendheid
  Is uw onderneming al bekend bij uw doelgroep? Of moet u de naamsbekendheid nog vergroten. Als dit laatste het geval is, kijk dan eens hoe u uw marketingactiviteiten kunt aanscherpen voor meer zichtbaarheid. Bereik uw doelgroep via de juiste marketingkanalen. Als u een zakelijke dienstverlening hebt, is het logischer om via Google Ads of LinkedIn te adverteren dan via een ander platform zoals Instagram of Facebook.

Stap 4: maak een concurrentiematrix

In de concurrentiematrix gaat u verbanden leggen tussen verschillende factoren die voor uw onderneming belangrijk zijn. Deze factoren kunt u in een tabel plaatsen, waarmee u inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf en uw concurrenten. Hieronder hebben we een voorbeeld uitgewerkt van een mogelijke concurrentiematrix.

  Concurrent A Concurrent B Concurent C Uw onderneming
Prijs ++ - -- ++
Online marketing + ++ ++ -
Locatie -- -- - ++
Service/klantcontact - ++ - +
Bekendheid ++ - ++ +

De plusjes en minnetjes geven aan hoe hoog of laag er op een bepaald onderdeel wordt gescoord. Hierbij zijn twee plusjes het positiefst en twee minnetjes een negatief resultaat. In dit voorbeeld scoort uw onderneming bijvoorbeeld hoog op 'prijs' ten opzichte van concurrenten B en C, maar scoort concurrent A weer beter op de vlakken 'online marketing' en 'bekendheid'. 

Stap 5: trek conclusies en breng verbeterpunten in kaart

Als alle resultaten in de concurrentiematrix heeft verwerkt is het tijd om de data te analyseren. Beschrijf uw concurrenten per onderzocht element. Kijk daarna in kaart wat u opviel tijdens het formuleren van de bevindingen. Is er een achterstand zichtbaar? Of is uw organisatie juist een voorloper? Aan de hand van de conclusie kunt u verbeterpunten achterhalen. Waar valt bijvoorbeeld meer winst te behalen voor uw bedrijf? Is uw organisatie onderscheidend genoeg? Het advies wat uit deze analyse voorkomt kan leiden tot een geheel nieuw ondernemingsplan, andere bedrijfsstrategie of bijvoorbeeld een ander communicatiebeleid. 

Verbeterpunten implementeren
Als u helder heeft welke verbeterpunten er voor uw bedrijf zijn kunt u deze bespreken met het management en uw medewerkers. Samen zetten jullie de verbeterpunten om in concrete actiepunten. Rangschik vervolgens de actiepunten naar prioriteit en kijk vooral naar welke punten op korte termijn voor meer winst kunnen zorgen. Schrijf op wat u op de korte termijn kunt realiseren en welke zaken minder veel prioriteit hebben.

Tip: uw concurrenten zullen uw organisatie ook regelmatig onder de loep nemen. Aan de hand daarvan verbeteren zij hun onderneming. Een concurrentieonderzoek is dus zeker niet iets eenmaligs, maar moet regelmatig opnieuw worden gedaan om de concurrent voor te blijven.

Hulp nodig bij uw ondernemingsplan?
Wilt u een ondernemersplan laten opstellen? Of heeft u hulp nodig bij het laten opstellen van de concurrentieanalyse? Wij begrijpen dat u geen zin of tijd heeft om zelf een bedrijfsplan te schrijven of om analyses uit te voeren. De boekhouders in ons netwerk hebben ervaring met het opstellen van businessplannen in verschillende branches. Zij bekijken uw bedrijf kritisch en objectief zodat er een goede analyse wordt gemaakt. 

Vul onderstaand aanvraagformulier in en wij zullen zo snel mogelijk telefonisch contact met u opnemen. 👇