Wat is vennootschapsbelasting (vpb) en wat kost het?

4 minuten leestijd
Laatst bijgewerkt op 08-11-2021

De vennootschapsbelasting, afgekort als vpb, is een belasting waar veel ondernemers in België mee te maken krijgen. De belasting geldt met name voor grotere ondernemingen, zoals BV’s en NV’s. Soms moeten ook stichtingen, verenigingen en overheidsondernemingen de vennootschapsbelasting betalen. In dit artikel gaan we erop in wat de vennootschapsbelasting inhoudt, voor wie deze verplicht is en wanneer u aangifte vpb moet doen.

Op deze pagina:

» Wat is vennootschapsbelasting en voor wie is dit verplicht?
» Hoe doe ik aangifte vennootschapsbelasting?
» Wat kost vennootschapsbelasting en wat zijn de tarieven in 2021?

Wat is vennootschapsbelasting en voor wie is dit verplicht?

De vennootschapsbelasting is een belasting die over de winst minus de aftrekbare verliezen van ondernemingen wordt geheven. Per boekjaar wordt de belastbare winst berekend. Vooral BV’s en NV’s moeten in de meeste gevallen vennootschapsbelasting betalen over hun winst. Natuurlijke personen, zoals ondernemers met een eenmanszaak, betalen belasting over hun winst via de inkomstenbelasting in plaats van via de vennootschapsbelasting. 

Er zijn ook uitzonderingen voor de heffing van de vennootschapsbelasting. De belangrijkste uitzondering is de organisatie van een evenement waarin het maatschappelijke en sociale belang voorop staat. Als het evenement door een stichting of vereniging wordt georganiseerd, dan moet deze vennootschapsbelasting betalen over de winst als het sociaal belang niet op de voorgrond staat. 

Vennootschappen en  verenigingen moeten vennootschapsbelasting betalen als:

  • Zij zich toeleggen op een winstgevende handeling.
  • Hun maatschappelijke zetel in België in gevestigd;
  • Zij rechtspersoonlijkheid bezitten;

Indien aan het bovenstaande wordt voldaan, dan moet de onderneming één keer per jaar een aangifte van vennootschapsbelasting indienen. In sommige gevallen moet een onderneming geen aangifte of juist meerdere aangiften indienen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het ontbinden van een vennootschap of het uitzonderlijk verlengen of verkorten van een boekjaar.

Wat is vpb-c aangifte?
De vpb-c is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die aangifte moeten voor de Belgische vennootschapsbelasting. Dit geldt dus voor belastingplichtigen die niet in België zijn gevestigd, maar wel inkomsten uit België hebben.

Hoe doe ik aangifte vennootschapsbelasting?

U kunt de aangifte vpb op verschillende manieren versturen. U kunt ervoor kiezen om de aangifte elektronisch via de toepassing Biztax te versturen, maar de meeste ondernemers werken met een speciale software voor hun aangifte. De boekhouders in ons netwerk zijn op de hoogte van de laatste software en helpen u graag met het doen van de btw-aangiftes. Let op: sinds 2015 moet u de belastingaangifte verplicht elektronisch indienen. U ontvangt dan ook geen papieren aangifteformulier meer. vennootschapsbelasting

Wanneer aangifte vennootschapsbelasting betalen 2021?

De algemene regel is dat u een termijn van 7 maanden heeft vanaf de balansdatum om uw aangifte in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als deze dag in het weekend of op een feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum om de aangifte in te dienen. 

Uitstel aanvragen aangifte vpb
Het verkrijgen van uitstel kan alleen in uitzonderlijke situaties en bij ernstige redenen of overmacht. Het is belangrijk dat u alle bewijsstukken toevoegt aan uw vraag voordat deze in behandeling wordt genomen. Als u niet tijdig aangifte doet, dan kunt u een boete van de FOD riskeren. Als u vanwege de coronacrisis betalingsproblemen heeft ondervonden, dan kunt u t/m 30 september 2021 een bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de vennootschapsbelasting. 

Wat kost vennootschapsbelasting?

Er zijn twee tarieven voor vennootschapsbelasting, namelijk:

  • Basistarief: 25%
  • Verlaagd tarief: 20%

Het basistarief van de vpb is van toepassing voor grote vennootschappen, kleine vennootschappen die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren, dochtervennootschappen, beleggingsvennootschappen, financiële vennootschappen en beleggingsvennootschappen.

Het verlaagd tarief is geldig voor kmo-vennootschappen die niet tot één van de hierboven genoemde vennootschappen behoort. Dit tarief geldt alleen op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Ook moet uw vennootschap jaarlijks een loon van minstens 45.000 euro bruto uitkeren aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon.

Vennootschapsbelasting wijzigingen en belastinglatentie
Belasting die u in de toekomst moet betalen en waarvan u nu al weet hoeveel het is, dat heet belastinglatentie. Door de wijzigingen in het vpb-tarief en de vpb-percentages moeten ook de belastinglatenties opnieuw worden gewaardeerd. Schakel hulp in van uw boekhouder of accountant bij het verrekenen van de vpb-tariefwijziging op de belastinglatenties in uw jaarrekening.

Vennootschapsbelasting aangifte offertes

Heeft u hulp nodig bij de aangifte vennootschapsbelasting? De boekhouders in ons netwerk helpen u graag. Vraag via onderstaand formulier drie gratis offertes aan en vergelijk. 👇 Het al dan niet starten van een samenwerking is geheel vrijblijvend voor u als ondernemer.